SikkerMobil

SikkerMobil bidrar til å sikre brukerens data på mobiltelefonen og nettbrett. Alt innhold på en stjålet eller mistet mobiltelefon kan slettes når som helst ved å ringe Telenors Kundeservice 09000.

Oppgaver som kan utføres:

  • Slette innhold på mistet/stjålet mobiltelefon
  • Mulighet til å låse mobiltelefonen med PIN-kode dersom mobilen er på avveie
  • Legge til ekstra enheter (totalt 4)
  • Slette/låse andre enheter bruker setter opp via tjenesten
  • Risikoanalyse av applikasjoner
  • Identifisering av root (sikkerhetssperrer fjernet fra OS)